C.O.P.E je sudjelovao na EaSI sastanku u Bruxellesu

Cjelodnevni događaj EaSI o minimalnom dohotku održan je 25. travnja u Bruxellesu, a pridružili su mu se predstavnici projektnog tima C.O.P.E, koji su prisustvovali s ostalim korisnicima programa EaSI. Ovaj sastanak imao je za cilj nastavak naše rasprave započete prošlog ljeta o sadržaju politike područja minimalnog dohotka, na temelju svih iskustava iz EaSI projekta. Bila je to vrlo dobra i pravovremena prilika za svaki projekt i službenike EK-a da imaju značajnu razmjenu i da se međusobno upoznaju s aktivnostima, posebice kroz fizički susret. Jutro je počelo s dvije prezentacije: Gospodin Jifl Svarc (voditelj jedinice – socijalne politike, jamstvo za djecu, SPC jedinica) predstavio je: “Europski stup socijalnih prava i akcijski plan za ICT”.

Gospođa Katalins Szatmori (Službenica za politiku – Socijalna politika, Jamstvo za djecu, SPC jedinica) govorila je o “Preporuci Vijeća o primjerenom minimalnom prihodu, osiguravanju aktivne uključenosti”. Nakon toga uslijedila je prezentacija 3 odabrana projekta u tri područja: “Poboljšanje prihvaćanja i dopiranje do potencijalnih korisnika”, “Personalizirane prakse procjene potreba” i “Planovi socijalne uključenosti, podržani integriranim modelima pružanja usluga.” Sara Paternoster, predstavnica Savjetodavnog odbora C.O.P.E, održala je prezentaciju (umetni poveznicu) o našem iskustvu projekta u sklopu „Planova socijalne uključenosti“.

U poslijepodnevnim satima održana je plenarna rasprava o tri osnove, uz sudjelovanje cijele aktivne grupe. Svaki je predmet imao voditelja među osobljem EK. Sudionici su sudjelovali i u jutarnjoj i u poslijepodnevnoj sesiji, uz prezentaciju C.O.P.E. projekta.