C.O.P.E. upoznaje Udrugu za samopomoć

U petak 1. prosinca, u prostoriji muzeja MUSE Trento, Udruga AMA (Self Help Association of Trento) organizirala je nacionalnu konferenciju na temu “Nove samoće.

Rizici i potencijal videoigara.” Na konferenciji je sudjelovalo šezdesetak sudionika koji su mogli izvući zanimljiva promišljanja i ideje o teškoćama u svijetu mladih, napuštanju škole, mladima u NEET situaciji, Hikikomori, igrama.