CO.P.E. Inovacije projekta zauzimaju središnje mjesto na događaju Universal Mental Health Right 2023

Događaj Univerzalno pravo na mentalno zdravlje 2023. “, održan jeu Bologni 10. listopada. Bila je to platforma za predstavljanje inovativnih pristupa projekta C.O.P.E. Ovaj događaj imao je za cilj povezati institucije, službe, subjekte i ljude zainteresirane za temu oporavka i mentalnog zdravlja na razini metropolitanskih gradova te potaknuti usporedbu s drugim stvarnostima koje su započele put oporavka u svojim gradovima.Održana je rasprava između stručnjaka vezanih uz zdravstvene i socijalne usluge, korisnika, članova obitelji i građana uz povezujuće radnike koji djeluju u Bologni i Casalecchiou. Razgovaralo se o mnogim temama: koledž za oporavak, dobrobit, rad u zajednici i kohezija s teritorijem, proračun za zdravstvo i tema vrlo draga našem srcu: socijalno propisivanje koje je predstavio Daniel Hayes sa Sveučilišta u Londonu. Osim važnih doprinosa stručnjaka, mogli smo razmijeniti iskustva i znanja o putovima promjena.