COPE je sudjelovao na konferenciji “Više ne izlazim” udruge Hikikomori

U organizaciji udruge Hikikomori Italia u subotu 25. studenog u dvorani Filharmonije u Roveretu održana je konferencija “Više ne izlazim”. Konferencija je imala za cilj podići svijest o fenomenu socijalnog povlačenja u Italiji i predložiti promišljanje o mogućnostima prevencije i metodama intervencije. Izvršene su nebrojene intervencije, počevši od nekih roditelja koji su govorili kako ih je problem pogodio, od stručnjaka za tu temu i institucionalnih stručnjaka iz socijalnog, zdravstvenog i obrazovnog područja uključenih u prevenciju i intervencije.

Dvorana je bila puna ljudi, pokazujući interes zajednice za ovo pitanje. Iako nismo mogli biti uključeni u izvorni program, dogovoreno je kratko vrijeme za kratku ilustraciju COPE projekta i izlaganje informativne točke s lecima. Od srca hvala Udruzi koja nam je osim podrške COPE-u u upućivanju mladih ponudila i ovu priliku…