Dan ljudskih prava

“Dan ljudskih prava obilježava se svake godine 10. prosinca — na dan kada je Opća skupština Ujedinjenih naroda 1948. usvojila Opću deklaraciju o ljudskim pravima (ODLJP). ODLJP je važan dokument koji proklamira neotuđiva prava koja svatko ima kao ljudsko biće – bez obzira na rasu, boju kože, vjeru, spol, jezik, politička ili druga uvjerenja, nacionalno ili socijalno podrijetlo, imovinu, rođenje ili drugi status .

Međutim, obećanje ODLJP-a, dostojanstva i jednakosti u pravima, posljednjih je godina pod neprestanim napadima. Dok se svijet suočava s novim i stalnim izazovima – pandemijama, sukobima, eksplozivnim nejednakostima, moralno bankrotiranim globalnim financijskim sustavom, rasizmom, klimatskim promjenama – vrijednosti i prava ugrađena u ODLJP pružaju smjernice za naše zajedničke akcije koje nikoga ne zaostaju.” (Ujedinjeni narodi).

Projekt COPE razvija svoje aktivnosti kako bi povećao osnaživanje mladih, uvijek radeći na razvoju dostojanstva i jednakih prava!