Doprinos C.O.P.E. dionika je već započeo!

Na webinaru “Djeca bez granica”, održanom 1. ožujka, kojeg je organizirala Međunarodna mreža bolnica i zdravstvenih službi za promicanje zdravlja, dr. Ilaria Simonelli (PAT’stakeholder), koja je sudjelovala i na okruglom stolu u sklopu konfrencije u Zagrebu u Hrvatskoj, u svom izlaganju spomenula je C.O.P.E. projekt.

Govoreći o važnosti globalnog umrežavanja o pravima djece na zdravlje i promicanju zdravlja te važnosti implementacije pristupa zdravlju temeljenog na ljudskim pravima u bolnicama i zdravstvenim službama, dr. Ilaria Simonelli istaknula je C.O.P.E. kao projekt koji ima za cilj suradnju sa stručnjacima koji grade promicanje zdravlja i strukture za pružanje rješenja za podršku mentalnom zdravlju mladih.

Projekt C.O.P.E. također želi biti dio ovih globalnih mreža, uvijek nastojeći stvoriti najbolja rješenja za mlade u situaciji NEET!