Drugi dan konferencije u Zagrebu, 15. veljače 2023.

Drugog dana konferencije, grupa sudionika radila je na pripremi akcijskog plana s prijedlogom konkretnih radnji za razvoj triju tema u fokusu: angažman NEET-a strategije, strategije provedbe intervencija i strategije održivosti.

Na kraju jutarnjeg rada, PAT, koordinator C.O.P.E. projekta zahvalio je svim sudionicima na njihovim doprinosima i dijeljenju te izvrsnim rezultatima za projekt!

Na kraju drugog dana konferencije, partneri i dionici projekta C.O.P.E. posjetili su Poduzetnički centar u Krapini, Health IT Akademiju koja razvija program pomoći zdravstvenoj industriji, bolnici u Krapini koja ne može pronaći profile za zapošljavanje, uključujući i IT centar, nezaposlene osobe na akademiji za razvoj aktivnosti u područjima Java programiranja i informatičke analize za medicinsku informatiku. U sklopu posjeta predstavnici LAG-a Zagorje – Sutla i Mreže udruga Zagor predstavili su projekt “Mladi mogu sve” s različitim aktivnostima u NEET centru, uključujući uličnu kampanju, radionice mekih vještina, klub za traženje posla te socijalno mentorstvo i praćenje posla.

Na kraju, uz nove perspektive, učenje i razmjenu iskustava, C.O.P.E. projekt je izašao bogatiji i s rezultatima koji će zasigurno doprinijeti stvaranju najboljih rješenja za NEET skupinu.