Konzorcij C.O.P.E.-a sastao se u Zagrebu!

15. veljače, drugog dana konferencije, sastao se Konzorcijski tim projekta C.O.P.E. uz fantastičnu dobrodošlicu hrvatskog partnera EFZDR – Europske zaklade za filantropiju i društveni razvoj.

Partneri su započeli sastanak dijeljenjem povratnih informacija s konferencije i okruglog stola koji se je održao prethodnog dana, ističući pozitivne aspekte i svoje doprinose na CO.P.E. projektu.

Predstavljeni su detalji studijskog posjeta Finskoj, koji će se održati 6. i 7. lipnja 2023. Na sastanku je sudjelovala i Paula Yliniemi s Lapland University of Applied Sciences koja će biti domaćin posjeta. Osim toga razgovaralo se i o detaljima događanja “Best Practice Sharing Seminar” koji će se u organizaciji Sveučilišta istočnog Londona (University of East London) održati 18. i 19. travnja 2023. u Londonu.

Također se raspravljalo o strategijama diseminacije za tekuću godinu s ciljem uključivanja dionika kao i o analizi povratnih informacija od povezujućih radnika u vezi s radom koji je razvijen u prethodnoj godini.

Dan je pregled napretka C.O.P.E. projekta uključujući ažuriranje plana održivosti te uzimajući u obzir povratne informacije s Konferencije dionika prethodnog dana, napretka pilot projekta te Strategiju uključivanja i provedbu NEET-ova.

Ovo je bio prvi korak prema godini intenzivnog rada i odličnih rezultata do završnog projektnog sastanka u Belgiji u prosincu 2023.!