Međunarodna konferencija: Učenje i implementacija društvenih inovacija

8. i 9. studenog razgovarat ćemo o pametnim, zdravim okruženjima prilagođenim starijim osobama i društvenim inovacijama u Coimbri. Ovu konferenciju suorganiziraju Medicinska škola iz Coimbre, SHINE 2Europe i AFEdemy, a cilj joj je razmjena i rasprava o pristupima, projektima i najboljim praksama u vezi s društvenim inovacijama i načinima implementacije i razvoja zdravijeg i inkluzivnijeg okruženja.

Uz vrlo zanimljive panele i govornike, tijekom dva dana konferencije radionice i direktni sastanci omogućit će predstavljanje i raspravu o različitim projektima.

Carina Dantas, izvršna direktorica SHINE 2Europe navodi da je „Ovo pravi primjer društvene inovacije: povezivanje različitih zemalja, dionika, projekata, izazova i potencijalnih rješenja i njihovo upoznavanje, rasprava i pronalaženje novih suradnji. Samo šireći horizonte možemo pronaći nove putove za vlastite svakodnevne izazove! Nadamo se da ćemo na Konferenciji zajedno graditi nove ceste.”

Očekujemo vrlo plodonosnu raspravu u popodnevnim satima 8. studenog, kada će Ana Gama, istraživačica sa Sveučilišta NOVA u Lisabonu, koristiti naš COPE projekt kako bi ilustrirala intervenciju u kojoj su ljudi u središtu od samog početka.

Projekt COPE ima za cilj promicati zdravstvenu i društvenu uključenost NEET-ova – mladih ljudi koji su isključeni iz obuke, studija i zapošljavanja, kroz provedbu i evaluaciju integrirane intervencije Social Prescription.

Nadamo se da ćete nam se ovih dana moći pridružiti u plodonosnoj razmjeni stručnosti i proširenju naših mreža.

POGLEDAJTE DNEVNI RED I IZVRŠITE BESPLATNU REGISTRACIJU OVDJE.