Partneri na projektu C.O.P.E. sastali su se u Lisabonu

Partneri projekta COPE sastali su se u državnoj Školi javnog zdravstva Sveučilišta NOVA u Lisabonu.

Prvi dan je bio intenzivan! Partneri su analizirali i evaluirali dosadašnji rad te razgovarali o sljedećim koracima i strategijama.

Drugog dana, sastanak konzorcija završio je ručkom i studijskim posjetom Udruzi Crescer na projektu “É uma Mesa” gdje su partneri iz prve ruke čuli od socijalnih radnika i članova zajednice o tome kako socijalna uključenost i osnaživanje građana ljepšaju susjedstvo.

Uz dijeljenje do sada postignutih rezultata i sjajnu suradnju između svih uključenih u projekt C.O.P.E., konzorcij je zaključio ovaj sastanak sa sigurnošću uspješnog rada koji će koristiti mnogim stručnjacima i NEET-ovima u Europi.

Ovaj sastanak uživo i razmjena iskustava samo su ojačali motivaciju i predanost konzorcija #COPEprojectEU da nastavi svoja nastojanja.