Rani pilot C.O.P.E. projekta pokrenut u Portugalu i Italiji!

Rani pilot C.O.P.E. projekta pokrenut je u Portugalu i Italiji. U trajanju od 3 mjeseca, cilj je testirati i analizirati alate koji će se koristiti u provedbi pilot projekta. U Portugalu je pozvano šest poveznih djelatnika iz tri organizacije iz različitih dijelova zemlje. U Italiji su četiri povezna djelatnika iz tri različite organizacije bila uključena u obuku za alate.