Službeni uvodni sastanak C.O.P.E.

8. veljače 2022.

“Cilj je personalizirano odgovoriti na situacije ranjivosti mladih ljudi koji ne studiraju i ne rade” – Stefania Segnana.

ove se C.O.P.E i europski je projekt posvećen socijalnoj uključenosti NEET-a, mladih ljudi isključenih iz programa osposobljavanja, studija i tržišta rada. Službeni početak inicijative, koju financira Europska komisija u okviru EaSI, Europskog programa za zapošljavanje i socijalne inovacije, održan je 8. veljače 2022. godine na telekonferencijskom sastanku sa svim partnerima. Odjel za zdravstvo i socijalnu politiku Autonomne pokrajine Trento koordinator je C.O.P.E. – Sposobnosti, prilike, mjesta i angažman: pristup društvenoj inkluziji mladih do kojih je teško doći putem mreže zajednice “Relational Proximity”. Ostali partneri projekta su Trentinska federacija za suradnju i Coges Don Milani Group iz Mestre (Italija), Nacionalna škola za javno zdravlje Sveučilišta NOVA u Lisabonu i SHINE 2Europe (Portugal), Sveučilište East London (Engleska) i Europska zaklada za filantropiju i razvoj društva (Hrvatska).

“Opći cilj projekta – objašnjava pokrajinska vijećnica za zdravstvo Stefania Segnana – je inovacija i jačanje intervencija za rješavanje ranjivosti mladih ljudi koji ne studiraju, bez posla su i koji nisu dio programa strukovnog osposobljavanja. Riječ je o složenim i koordiniranim intervencijama koje se tiču različitih područja kompetencija i imaju za cilj rješavanje prepreka društvenoj integraciji i onih koje ometaju pristup tržištu rada. Zato je potrebno na personaliziran način reagirati na ranjivosti koje proizlaze iz društvene izolacije, kognitivnih, psiholoških problema, problema u ponašanju ili međuljudskih deficita.” 

COPE projekt posvećen je mladima od 15 do 29 godina, uključuje 7 partnera iz 4 različite europske zemlje, u trajanju od siječnja 2022. do prosinca 2023. godine.