Što je C.O.P.E.?

C.O.P.E. je projekt financiran od strane Europske komisije u okviru EaSI (Europskog programa za zapošljavanje i socijalne inovacije), posvećen zdravstvenoj i socijalnoj uključenosti NEET-a, mladih ljudi koji se ne osposobljavaju, ne studiraju i nisu zaposleni, a koji traje od siječnja 2022. do prosinca 2023. uz sudjelovanje 7 partnera iz 4 različite europske zemlje.

Što želimo postići?

Izgraditi usku lokalnu mrežu kako biste došli do NEET-a kroz uključivanje institucionalnih subjekata (kao što su službe za zapošljavanje, socijalne i stambene službe, škole), zaštitnih i dobrovoljnih organizacija i drugih dionika (npr. poduzeća, sportski klubovi, kulturne udruge, lokalni čelnici);

Osposobiti institucionalne i neinstuticionalne aktere u Italiji i Portugalu o pristupu “relacijske blizine” koji se temelji na modelu “socijalnog propisivanja” u Ujedinjenom Kraljevstvu;

Provedba dva pilot-projekta u Italiji i Portugalu te procijena njihovih rezultata i održivost;

Širiti stečeno znanje kako bi se moglo implementirati na generaliziran način, koristeći alate i iskustva proizvedena u projektu;

Izraditi smjernice za donošenje najboljih praksi naučenih na nacionalnoj i europskoj razini.

Teorija promjene

Ciljane skupine

Mlade osobe (NEET)

Službe za povezivanje

Službe za zaspošljavanje

Istraživačka i akademska zajednica

Mediji i novinari

Donositelji odluka

NVO, Međunarodne organizacije

Sudionici

Radni paketi

WP1

Koordinacija

WP2

Promidžba i komunikacija

WP3

Obuka i izgradnja kapaciteta

WP4

Evaluacija

WP5

Održivost

WP6

COPE priprema pilot projekta

WP7

COPE provedba pilot projekta