Tko smo mi

Projektni partneri

Autonomna pokrajina Trento (koordinator)

Autonomna pokrajina Trento (PAT) kroz Ministarstvo zdravstva i socijalne politike vodi razvoj inovativnih rješenja za podršku naprednim modelima upravljanja uslugama u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi koje građanima na integriran način pruža više agencija i organizacija iz javnog i privatnog sektora. Ova rješenja odgovaraju načelima upotrebljivosti i transparentnosti, rješavaju pitanja pomoći, skrbi, promicanja dobrobiti i socijalne uključenosti, također kroz uključenost zdravstvenih i socijalnih usluga.

Coges Don Milani Grupa Mestre

Coges je nevladina organizacija koja obavlja produktivne aktivnosti u sklopu radne inkluzije ranjivih osoba te socijalne/zdravstvene usluge. Takve aktivnosti uključuju rezidencijalne tretmane za ovisnike (droga, alkohol, kockanje, hrana itd.), upravljanje odgojno-obrazovnim zajednicama za maloljetne osobe bez pratnje te prihvatne centre za ugrožene osobe (izbjeglice, tražitelji azila, beskućnici). Od 2004. službeno je akreditirana od strane regije Veneto kao Institucija za osposobljavanje (zarada za život, orijentacija i visoko obrazovanje) te Služba za rad (obuka i uključivanje u rad). Također, pružatelj je i ECM-a (medicinsko obrazovanje životnog učenja) te obuke posvećene zdravstvenim djelatnicima (liječnici, medicinske sestre, psiholozi itd.).

Nacionalna škola javnog zdravlja Sveučilišta NOVA u Lisabonu

Nacionalna škola javnog zdravlja Sveučilišta NOVA u Lisabonu (NOVA) je visoko školska javna ustanova posvećena služenju društvu kroz znanje od 1973. godine. Unutar NOVE, Centar za sveobuhvatna zdravstvena istraživanja ima za cilj podržavati, razvijati i poticati klinička istraživanja, istraživanje javnog zdravlja i zdravstvenih usluga. Tim CHRC-a, sastavljen od više od 230 istraživača (125 doktora znanosti, 108 nedoktorata i 47 suradnika iz 26 institucija) s različitim iskustvom i vještinama. Podržan je od strane jakih specijaliziranih ureda (Ured za statistiku i modeliranje, Biobanka, Genetski laboratorij, Jedinica za klinička ispitivanja, portugalska mreža infrastrukture za klinička istraživanja i ured za prijenos tehnologije).

Europska zaklada za filantropiju i razvoj društva

Europska zaklada za filantropiju i razvoj društva sa sjedištem u Zagrebu, Hrvatska ima za cilj sudjelovati u stvaranju poticajnog okruženja za razvoj filantropije i kulture davanja za opće dobro u Hrvatskoj, promovirati javno zagovaranje filantropije i zaklada prema standardima Europske unije, informirati i pružati potporu zainteresiranim pojedincima u pogledu razvoja individualne filantropije i zaklada, organizirati programe edukacije i usavršavanja za predstavnike zaklada iz Republike Hrvatske te organizirati javne rasprave o temama razvoja filantropije, društvenih inovacija i društvenog razvoja.

Trentinska federacija za suradnju

Federazione Trentina della Cooperazione (FTC) zadružni je savez osnovan 1895. godine. Objedinjuje gotovo sva zadružna poduzeća regije Trentino (oko 500), a broji 255.000 zadrugara (od oko 500.000 stanovnika). FTC djeluje kao predstavnik regionalnog sustava suradnje pružajući pomoć, savjetovanje, nadzor, političko zastupanje i usluge revizije zadrugama organiziranim u 5 glavnih sektora: poljoprivreda, maloprodaja, krediti, rad i usluge te socijalni i stambeni sektor. Među članicama Federacije nalazi se više od 50 socijalnih zadruga koje koordinira konzorcij (Con.Solida) koji zapošljava oko 800 ljudi uz doprinos tisuća ‘volontera’ koji pomažu oko deset tisuća osoba u nepovoljnom položaju.

SHINE 2Europe

SHINE 2Europe ima za cilj promovirati inkluzivne zajednice svim građanima, pružanjem istraživanja i potpore implementaciji tehnološki pametnih, zdravih i INkluzivnih rješenja. S jasnom vizijom poticanja društvenog rasta i uključivanja, SHINE promiče razmjenu dobrih praksi, aktivno umrežavanje između različitih dionika i zemalja te projekte u područjima koja se smatraju ključnima za društvo, kao što su jednakost i uključenost, etičko ponašanje i odgovornost za okoliš. SHINE predsjeda COST Action NET4Age-Friendly i član je fokusne skupine EU Pakta za vještine za ekosustav blizine i socijalne ekonomije.

Sveučilište u istočnom Londonu

Sveučilište u istočnom Londonu je u siječnju 2019. pokrenulo svoju desetogodišnju strategiju – Vizija 2028. Vizija 2028. sastoji se od četiri ključna cilja: BUDUĆI DIPLOMIRANI Bolji za naše studente – pružanjem cjeloživotnog obrazovanja i osposobljavanja koji mijenja život BUDUĆI PROFESIONALNI Bolji za poslodavce – pružanjem diplomanti opremljeni za budućnost rada BUDUĆI ŽIVOT Bolji za naše zajednice – poboljšanjem utjecaja naših aktivnosti na one kojima služimo ODRŽIVOST Bolje za Sveučilište – povećanjem financijske, ekonomske, ekološke, ljudske i društvene održivosti.